De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is een pluriforme gemeenschap voor jong en oud in Amstelveen Noord.

In het verhaal van God en mensen vinden wij bezieling en troost. Samen met jongeren en jonge gezinnen zijn wij op zoek naar nieuwe vormen om het geloof te beleven. Wij willen gastvrij zijn, in contact met de buurt. Ons monumentale kerkgebouw biedt ruimte aan een cultureel programma met exposities, lezingen en concerten.

Dit zegt de Heer: Ik heb mijn volk niet gevraagd: ?Zoek mij in de chaos.? Nee, ik ben de Heer, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig.

Js 45:18-19Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.