Ons sociale leven is heel wat ‘kaler’ geworden, minder ‘outgoing’ en uitbundig, eerder terughoudend en met veel meer ingebouwde reserves.
De braamstruik van Mozes (Exodus 3) is daar een mooi beeld van en dat gaan we prominent gebruiken in de startdienst.

Mozes zag er weliswaar vuur in branden, maar op zich genomen is zo’n struik een kale bedoening, niet meer dan een bos droog knetterhout, zonder noemenswaardig groen
en zonder vuur; vooral géén vuur, want dan is het in mum van tijd verteerd en opgebrand. Die braamstruik met kale takken staat voor ons bestaan waar alle concerten, festivals, en andere evenementen uit zijn weggesneden. Geen Bach, geen Pinkpop of Pinkstermeetings, geen EO jongerendag in het Gelredome en geen Roze Parade over de A’damse grachten. Alle mooi in beeld gestreamde Beamerdiensten ten spijt, ook het kerkelijk leven – althans van buiten gezien – kwam knarsend tot stilstand. Zo is de kale Braamstruik ook een treffend beeld voor ons allen samen als Kruiskerkgemeente, over wie enkele maanden coronastress is heen gegaan.

De Startdienst zal er in alle onderdelen op gericht zijn om in de grote kale Braamstruik, die vóór in de kerk komt te staan, weer kleur en vuur aan te brengen, met inbreng van jong en oud, met briefjes, ideeën en wensen, met kleurige strikjes en maaksels van kinderen, met verhalen en slingers en wat al niet. Eigenlijk wordt de dienst één grote,
collectieve, liturgische bloemschikking waarbij we op zoek gaan naar vuur en vlammen in ons zelf … en daarvan iets bijdragen aan de grote braamstruik, die er steeds kleuriger en vuriger van wordt. Kortom, van jong en oud, aan ieder wordt iets gevraagd om bij te dragen. Bij mooi weer misschien koffiedrinken buiten, op het pleintje vóór de kerk en/of in het park  aan achterkant. Welkom en om zeker te zijn van plek, meld je even aan.

Corona is geen pretje maar – volgens een tekst van Annie M.G. Schmidt –
niet te min en ondanks dat
Er zit nog leven in de oude kat
Ondanks alle troubles die ik had
Altijd overend gebleven,
Wacht maar even, wacht maar even
Er zit nog heel wat leven in de ouwe kat!

Hartelijke groet, namens de voorbereidingsgroep, Fokko F. Omta

Vergeet u zich niet aan te melden wanneer u naar de kerk wilt komen.

U kunt het aanmeldformulier gebruiken.Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.