De Sing-Inn is een onderdeel van de herberg-activiteiten in de Kruiskerk en staat open voor iedereen die van zingen houdt, lid van de Kruiskerkgemeente of welke andere wijkgemeente ook. Ook buurtbewoners zijn welkom.

Steeds meer mensen bezoeken de Sing-Inn en ervaren dat zingen verbindt, ontspant, de mogelijkheid tot uiting van geloof en gevoelens biedt en daarbij gewoon heel gezellig is.

We zingen geestelijk repertoire van nu en uit het verleden en profaan repertoire dat goed in het gehoor ligt.

Er worden geen eisen gesteld aan uw zangkunst. Iedereen is welkom Het gaat om het plezier en de ontspanning van het zingen. U kunt per keer aanschuiven. We beginnen steeds om 13.30 uur met een kopje koffie en een rondje voorstellen en we stoppen om 15.45 uur. Deelname is gratis.

De muzikale begeleiding is in de vertrouwde handen van pianist Peter van Dongen

Sing Inns zijn steeds op de derde woensdag van de oneven maanden, met uitzondering van de maand juli.

Informatie: Henk van der Meulen, 020-6452705, meulenhenk@kpnmail.nlWilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.