De zondagse dienst begint om 10.00 uur. Zie de agenda voor de voorganger en eventuele bijzonderheden.

Crèche
Voor baby’s en peuters is er op zondagochtend opvang.
Info: Marleen Jongeneel, m.jongeneel@solcon.nl, 020 645 7003.

Kinderdienst
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke zondagochtend kinderdienst. De meeste kinderen zitten in de voorste banken aan de linkerkant en gaan na het gesprekje met de predikant en het kinderlied naar hun eigen ruimte. Daar luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en maken een werkje of doen een spel. De kinderen komen aan het eind van de dienst voor de zegen terug in de kerkdienst.
Info: Marleen Jongeneel, m.jongeneel@solcon.nl, 020 645 7003.

Tienerdienst
De meeste zondagen is er ’s ochtends een tienerdienst. De tieners zitten in de achterste bank rechts en gaan na het zondagsgebed naar hun eigen ruimte. Zie verder bij Tieners.
Info: Rieuwerd Buitenwerf, rieuwerd.buitenwerf@gmail.com, 020 331 2456.

Autodienst
Op zondagmorgen is er de mogelijkheid om met de auto te worden opgehaald en thuisgebracht.
Info: Henk van Klaveren, hvankl@casema.nl, 020 645 9568.

Bloemendienst
De bloemen uit de dienst gaan wekelijks als blijk van medeleven naar twee gemeenteleden. Namen kunt u doorgeven aan Belia de Geus, 020 889 4097, Leni Kieft, 020 647 2586, Marijke van der Meulen, 020 645 2705, Nel van den Muijsenberg, 020 645 2987 of via bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl.

Ontmoeting na de dienst
Na de dienst is er ontmoeting met koffie, thee of limonade. Achterin de kerk en in de Pauluszaal.

Boekentafel
Achterin de kerk is wekelijks (behalve in de zomermaanden) een boekentafel ingericht. Hoofddoel van de boekentafel is gemeenteleden op de hoogte houden van publicaties die op theologisch gebied verschijnen. Voor de kinderen zijn er kleurplaten, kinderbijbels en verhalenboekjes.
Info: Nico Pool, boekentafel@kruiskerk-amstelveen.nl, 020 641 3341.

Meer informatie
Zie de Kleine gemeentegids voor informatie over bijvoorbeeld avondmaal, doop, kerkwebradio/kerkomroep, collectebonnen en cantorij.Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.