Contact Kruiskerk
Wilt u een bezoek van de kerk aanvragen? Bel of mail dan met Contact Kruiskerk:
Telefoon: 06 – 2112 4567
E-mail: contact@kruiskerk-amstelveen.nl

Taakverdeling predikanten en kerkelijk werkers
Per 1 mei 2013 is Ria Keijzer in dienst getreden als kerkelijk werker en is een nieuwe taakverdeling van kracht geworden tussen haar en de twee predikanten. Ds. Mirjam Buitenwerf richt zich vanaf nu op jongeren en nieuwe generaties; het reguliere pastoraat in haar wijk — grotendeels de voormalige Bankraswijk — heeft zij dientengevolge moeten beëindigden. Het ligt voor de hand dat pastorale contacten die uit dit nieuwe werkterrein voortvloeien – zeg maar met mensen tot ongeveer vijftig jaar – door ds. Mirjam Buitenwerf worden behartigd.

Het ouderenpastoraat is het aandachtsgebied van ds. Sieb Lanser en Ria Keijzer. Hierbij is ds. Sieb Lanser het eerste aanspreekpunt voor de gehele Kruiskerkgemeente. In het takenpakket van Ria Keijzer ligt een sterk accent op het ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) activiteiten voor ouderen, waardoor de onderlinge verbondenheid wordt versterkt en verdiept. Uit deze activiteiten vloeien ook individuele pastorale contacten voort. Voor de pastorale zorg in Klaasje Zevenster blijft Renger Prent (020 – 643 9418) de eerstverantwoordelijke.

Verdeling secties over ouderlingen en pastoraal medewerkers
De secties zijn als volgt over de ouderlingen en pastoraal medewerkers verdeeld:

Secties: 31 & 32 – Han Jongeneel
Secties: 33 & 34 – Jan Simons
Secties 35 & 36 – Hein Koningen
Sectie 37 – Ant de Haan
Secties 52 & 53 – Joop Mulder
Secties 51, 54, 55 & 56 – Henk van der Meulen
00 (buitenwijk) – Hein KoningenWilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.