Wie zijn wij

De wijkgemeente Kruiskerk wil gastvrij zijn en is op zoek naar nieuwe vormen om geloof te beleven.

Korte beschrijving

De Kruiskerkgemeente is een warme en betrokken gemeente in Amstelveen Noord. Ze maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en landelijk van de Protestantse Kerk in Nederland. Lees verder…

Kerkgebouw

De Kruiskerk met dienstgebouwen en voorplein is in 1949-1950 gebouwd door de architect en latere hoogleraar bouwkunde ir. Marius Duintjer. Het is de eerste van de zes naoorlogse kerken van zijn hand, waaronder de ‘Kolenkit’ in Amsterdam-West. Lees verder…

Kerkenraad

Wie is de voorzitter, scriba. Wie zijn de ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Bekijk de raad…

Pastoraat

Wilt u een bezoek van de kerk aanvragen? Taakverdeling predikanten en kerkelijk werkers. Lees verder…

Diaconie

Binnen de protestants-christelijke traditie bestaat het ambt van diaken. Zonder de diakenen is de kerk niet compleet. De kerk is daar waar de drie ambten vertegenwoordigd zijn, voorganger, ouderling en diaken. Lees verder…

Beleidsdocumenten

Bijzonderen beleidsdocumenten die zijn vrijgegeven. Bekijk de docmumenten…Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.