Wie zijn wij

De wijkgemeente Kruiskerk wil gastvrij zijn en is op zoek naar nieuwe vormen om geloof te beleven.

Kleine gemeentegids

Praktische gids om een weg te vinden binnen onze gemeente, de zondagse gang van zaken, predikanten, de jonge Kruiskerk enz.

Korte beschrijving

De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is op 13 juni 2010 ontstaan uit de Bankraskerkgemeente en de Nieuwe Kruiskerkgemeente, en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Kerkgebouw

De Kruiskerk met dienstgebouwen en voorplein is in 1949-1950 gebouwd door de architect en latere hoogleraar bouwkunde ir. Marius Duintjer. Het is de eerste van de zes naoorlogse kerken van zijn hand, waaronder de ‘Kolenkit’ in Amsterdam-West.

Kerkenraad

Wie is de voorzitter, scriba. Wie zijn de ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Pastoraat

Wilt u een bezoek van de kerk aanvragen? Taakverdeling predikanten en kerkelijk werkers.

Diaconie

Binnen de protestants-christelijke traditie bestaat het ambt van diaken. Zonder de diakenen is de kerk niet compleet. De kerk is daar waar de drie ambten vertegenwoordigd zijn, voorganger, ouderling en diaken.

Beleidsdocumenten

Bijzonderen beleidsdocumenten die zijn vrijgegeven.

Dit zegt de Heer: Ik heb mijn volk niet gevraagd: ?Zoek mij in de chaos.? Nee, ik ben de Heer, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig.

Js 45:18-19Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.