De Kruiskerk biedt een programma aan gericht op ouderen, met activiteiten als het open huis, Sing-Inn, project Levensverhaal, Samen aan tafel en de cultuurdag. Het speelt in op interesses, mogelijkheden en levenservaring. Onderlinge verbinding en zorg voor elkaar krijgen een stimulans. U ontmoet er kerk- of buurtgenoten en kunt er van betekenis zijn voor anderen, maar ‘niets hoeft’.

De activiteiten staan bekend als ‘herbergactiviteiten’. In een herberg ligt een plan klaar, maar er is altijd ruimte voor verrassingen, door wat gasten aandragen of in het nieuws van de dag. Zowel vaste gasten als voorbijgangers zijn er welkom in een warme, gastvrije sfeer.

Spreekt het u aan? Weet u welkom!

Dit zegt de Heer: Ik heb mijn volk niet gevraagd: ?Zoek mij in de chaos.? Nee, ik ben de Heer, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig.

Js 45:18-19Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.