De Kruiskerk biedt een programma aan gericht op ouderen, met activiteiten als het open huis, Sing-Inn, project Levensverhaal, Samen aan tafel en de cultuurdag. Het speelt in op interesses, mogelijkheden en levenservaring. Onderlinge verbinding en zorg voor elkaar krijgen een stimulans. U ontmoet er kerk- of buurtgenoten en kunt er van betekenis zijn voor anderen, maar ‘niets hoeft’.

De activiteiten staan bekend als ‘herbergactiviteiten’. In een herberg ligt een plan klaar, maar er is altijd ruimte voor verrassingen, door wat gasten aandragen of in het nieuws van de dag. Zowel vaste gasten als voorbijgangers zijn er welkom in een warme, gastvrije sfeer.

Spreekt het u aan? Weet u welkom!Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.