Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern van deze cursus Christelijke Meditatie. Door het gekozen woord te herhalen ontstaat verstilling en verdieping, leer je jezelf beter kennen en je gedachten los te laten.

Aansluiten kan op ieder moment. Ervaring in meditatie is niet vereist.
Locatie            Paaskerk
Datum             elke woensdag vanaf 2 september
Tijd                  10.00 – 11.30 uur
Leiding             Nico Sjerps, 06-21254699, nsjerps@ziggo.nl

Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven!
Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen wat in een Bijbelverhaal gebeurt. Merken dat het gaat over mensen als jij. Mensen die ‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij meemaken, je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden om anders te kijken naar jezelf en anderen. Voelen wat speelt tussen God en jou. Uitgenodigd worden tot gebed. Doe mee, neem de tijd om te groeien in geloof.
Locatie:            Kruiskerk
Datum              maandag 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december,
18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni
Tijd                  20.00 – 22.00 uur
Begeleiding      dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85
Opgave            Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl
Kosten             € 110,- (serie van 10 avonden)

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs
Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen joods geluid. Je zou hem een schriftgeleerde kunnen noemen die Jezus als Messias ging erkennen.
Vanuit verschillende standpunten laat de auteur van dit evangelie zien dat Jezus de vervulling is van wet en profeten. We starten dit seizoen bij hoofdstuk 25.
Locatie             Kruiskerk
Datum              woensdag 30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december
Tijd                  14.30 – 16.00 uur
Leiding             ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl

Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip
Als de meeste mensen deugen blijft het zonde als dat niet uit de verf komt. Maar als God niet langer als bestaande persoon wordt ervaren, tegen wie/wat zondig je dan? Een nieuw zondebegrip moet mensen aanspreken in hun kracht, niet in hun zwakheid. Zonde is dan niet primair gericht tegen God buiten, maar tegen het meest wezenlijke in je zelf. We denken na over God; over wat ons tot mens maakt; en wat vandaaruit een zinnig zondebegrip kan zijn.
Locatie             Paaskerk
Datum              woensdag 7 en 14 oktober, 4 november
Tijd                  20.00 – 21.30 uur
Leiding             ds. Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, f.omta@protestantsekerk.nl

‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie
Voor vrouwen van 18-99 jaar, gelovig, twijfelend en ongelovig, die inspiratie zoeken en nadenken over zingeving in diverse werkvormen.Thema dit jaar: VRIJHEID. Dit komt terug in een programma, waaraan deelnemers in tweetallen zelf een aandeel leveren. Uit boeken, gebeden en gedichten van Bonhoeffer over vrijheid toen, zoeken we inspiratie voor onze vrijheid nu.
Locatie             Kruiskerk
Datum              donderdag 8 oktober,12 november en
14 januari, 11 februari, 11 maart, 20 mei
Tijd                  14.00 uur
Informatie         Meta Schoonheim, m_schoonheim@hotmail.com
Marijke Touw, marijketouw@hotmail.com

Kring romans
Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen om gezamenlijk een vooraf gelezen (Nederlandse) roman te bespreken.
We lezen voor 8 oktober de roman van Oek de Jong, Zwarte Schuur
Locatie             Paaskerk
Datum              donderdag 8 oktober, 7 januari, 11 maart
Tijd                  15.00 uur
Informatie         Albert van Blaaderen, 0297-58 25 93
literatuur@paaskerk-amstelveen.nl

Het Johannesevangelie
Het evangelie van Johannes is anders dan de andere drie en is opvallend eenvormig van taal en stijl. Wat dit evangelie interessant maakt, is de combinatie van gegevens uit Jezus’ leven en de theologische duiding daarvan. Door het laatste krijgt het evangelie een bijzondere diepgang, die ons geloofsleven verrijken kan. In tien bijeenkomsten maken we studie van de belangrijkste thema’s uit dit evangelie.
Locatie             Pelgrimskerk
Datum              woensdag 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 16 december
27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart
Tijd                  14.00 – 16.00 uur
Leiding             ds. Harmen de Vries, 020 – 686 91 41, predikant@pelgrimskerk.nu

Hoe denken wij en anderen over de dood?
Over de dood valt veel te zeggen en te filosoferen. Denken over onze eigen dood valt ons minder makkelijk. In de eerste bijeenkomst praten we over ‘de’ dood aan de hand van korte uitspraken van beroemdheden. Ook bespreken we enkele schilderijen die over de dood gaan. In de tweede bijeenkomst spreken we over hoe we zelf over de dood denken.
Locatie             Pelgrimskerk
Datum              maandag 2 en 16 november
Tijd                  14.30 – 16.30 uur
Leiding             Bara van Pelt en Trudy Joosse
Opgave            Trudy Joosse, 06-833 54 924, ouderenpastor@pga-b.nl

Debatavond: De dood vanuit verschillende kanten belicht
Publiek gesprek tussen een predikant, een arts en een filosoof. Deelname aan de voorgaande avonden is niet vereist.
Locatie             Pelgrimskerk
Datum              donderdagavond 26 november
Tijd                  20.00 – 22.00 uur
Leiding             Bara van Pelt en Trudy Joosse
Opgave            Trudy Joosse, 06- 833 54 924, ouderenpastor@pga-b.nl

Cursus Religieuze kunst
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze
enkele avonden over uiteenlopende thema’s:
– Op weg naar de Vrede van Utrecht: religie en tolerantie in de 17e eeuw
– Op pelgrimage naar de St. Servaasbasiliek in Maastricht en de Dom van Aken
– Topstukken uit het oeuvre van Jeroen Bosch
Verder wordt tijdens een bonusavond een dvd vertoond met ‘De zeven zonden’ van Jeroen Bosch als thema.
Locatie             Kruiskerk
Datum              woensdag 13 en 27 januari, 10 en 24 februari 2021
Tijd                  20.00 – 21.30 uur
Leiding             Anique de Kruijf
Opgave            Renger Prent, 020 – 6439418, rengerprent@gmail.com
Kosten deelname voor vier avonden € 20,-, ter plaatse te voldoen.

Wat is dan goed?
In drie middagsessies praten we met elkaar over zonde en samenhangende vragen. We nemen de recente bundeling van enkele artikelen van Trouw columnist Stevo Akkerman, Wat is dan Goed? (2020) als uitgangspunt. De ondertitel spreekt voor zich: Prangende vragen over goed en kwaad en alles daar tussenin.
Locatie             Kruiskerk
Datum              dinsdag 19 en 26 januari, 9 februari
Tijd                  14.30 – 16.00 uur
Leiding             ds. Fokko F. Omta, 06-303 46 050, f.omta@protestantsekerk.nl

Hopeloos hoopvol – belijdenissen van een postmoderne pelgrim
Filosoof en theoloog John D. Caputo (1940) is een van de spannendste en controversieelste denkers in de moderne theologie. Voor Caputo gaat in de naam (van) God een onvoorwaardelijke oproep schuil zonder dwang, zonder macht, zonder garantie. ‘God bestaat (existeert) niet. God dringt aan (insisteert)’. Promovenda Enrieke Damen neemt ons mee in het gedachtengoed van Caputo.
Locatie             Paaskerk
Datum              dinsdagavond 2 en 16 februari
Tijd                  20.00 – 22.00 uur
Leiding             Enrieke Damen
Opgave            Trudy Joosse, 06- 833 54 924, ouderenpastor@pga-b.nl

Wat staat daar nou?
Maak (opnieuw) kennis een aantal Bijbelverhalen die op de zondag aan de orde zijn. In drie avonden laten we de teksten woord voor woord op ons inwerken. Wat staat er nu ‘echt’? Voorkennis is niet nodig, nieuwsgierigheid volstaat.
Locatie             Pelgrimskerk
Datum              donderdag 18 februari, 4 en 18 maart
Tijd                  20.00 – 22.00 uur
Leiding             ds. Werner Pieterse, 06-41 508 135, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl

Weekend in een klooster
Maak kennis met het leven in een klooster. Hoe kan deze levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Beleef en ervaar het mee in het voorjaar van 2021. Er wordt een kloosterweekend gepland bij de Franciscanen in Megen. Daarbij wordt deelgenomen aan de korte vieringen en is er ruimte voor ontmoeting met de broeders. Meer informatie verschijnt dit najaar in Present.
Verdere informatie        Josje Dijkstra, 06 – 53721510, josjedijkstra@ziggo.nl

Persoon en werk van Christus
Drie avonden over de persoon en het werk van Christus.
Wat betekenen Zijn leven, lijden en opstanding voor de gemeente
Locatie             Paaskerk
Datum              dinsdag 1, 8 en 15 juni
Tijd                  20.00 – 21.30 uur
Leiding             ds. Harmen de Vries, 020-6869141, predikant@pelgrimskerk.nu

Kerk in de stad
AmstelveenSpreekt is een initiatief van BV Amstelveen, Stichting Stadsverhalen en iMove met als doel: mensen met verschillende achtergronden, meningen en opvattingen met elkaar in verbinding brengen. Er is iedere maand een bijeenkomst in hartje Amstelveen, bij Boekhandel Venstra.
Meer informatie hierover op www.amstelveenspreekt.nl

En er is meer…
Naast de verdiepingsbijeenkomsten uit deze folder is er meer. Houd hiervoor de zondagse informatie, website of Present in de gaten. Of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.pga-b.nl.

Programma voor kinderen
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk zijn er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten, proefjes en spelletjes op een ongedwongen manier Bijbelverhalen willen ontdekken. De middagen worden afgesloten met een viering en gezamenlijke maaltijd.
App of e-mail voor meer informatie kliederkerk@pga-b.nl, djk@kruiskerk-amstelveen.nl of 06 – 16 15 06 57

Kliederkerk in de Paaskerk
zondag 4 oktober, 8 november, 7 maart en 6 juni
16.00 – 18.15 uur inclusief eten

 Verhaal in de Kruiskerk
zondag 20 september, 10.00 uur – tijdens kerkviering
zondag 25 oktober, 24 januari en 18 april
16.00 – 18.15 uur inclusief etenWilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.