De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.

De cantorij heeft de traditie om op Goede Vrijdag passiemuziek uitvoeren, waarbij de cantorij de kern vormt van een groot projectkoor, waarin ook gastzangers meedoen. Op Goede Vrijdag 19 april 2019 zal het Paasoratorium van Dirk Zwart worden uitgevoerd. Op zaterdag 6 april houden we de “scratchdag” waarin projectzangers en cantorij tot één geheel gemaakt zullen worden. U kunt u aanmelden bij een van de onderstaande personen als u het leuk vindt om mee te zingen.

De cantorij telt ongeveer 25 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Aansluitend wordt er koffiegedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Henk van der Meulen
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

Datumlijst:

6 april: scratchdag: het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven”;

18 april: medewerking aan de dienst op Witte Donderdag

19 april: uitvoering Paasoratorium

21 april: medewerking aan de dienst op Paasmorgen

19 mei: medewerking aan de Avondmaalsdienst

9 juni: medewerking aan de Pinsterdienst; met deze medewerking sluiten wij het seizoen 2018/2019 af.Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.