De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.

De cantorij heeft de traditie om op Goede Vrijdag passiemuziek uitvoeren, waarbij de cantorij de kern vormt van een groot projectkoor, waarin ook gastzangers meedoen. Voor Goede Vrijdag 2020 wordt naar een geschikte passie gezocht.

De cantorij telt ongeveer 25 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Aansluitend wordt er koffie gedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Henk van der Meulen
meulenhenk@kpnmail.nl

Secretaris: Jellie Snijders Рde Vries
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

Petrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.