De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.

De cantorij telt ongeveer 25 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Aansluitend wordt er koffie gedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Henk van der Meulen
meulenhenk@kpnmail.nl

Secretaris: Jellie Snijders – de Vries
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

Rooster voor de Kruiskerkcantorij tot 1 oktober 2020:
9 februari (avondmaalsdienst)
1 maart
4 april oefendag voor de Markus Passion van Reinhard Keiser
9 april (Witte donderdag)
10 april (Goede vrijdag – Markus Passion (1700 uur repetitie, uitvoering in de avonddienst)
12 april ( Paasmorgen)
17 mei  (avondmaal – ds. M. Buitenwerf)
31 mei (Pinksteren)
20 september (startzondag)
27 september (afscheidsdienst Sieb Lanser – middagdienst)Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.