Korte beschrijving van de protestantse wijkgemeente Kruiskerk

Beknopte geschiedenis
De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is op 13 juni 2010 ontstaan uit de Bankraskerkgemeente en de Nieuwe Kruiskerkgemeente, en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.
De Bankraskerkgemeente was in 1971 ontstaan als Samen-op-weg-gemeente voor de toenmalige nieuwbouwwijken Bankras en Kostverloren. Toen duidelijk werd dat de Bankraskerk in 2010 zou moeten sluiten, hebben de Bankraskerkgemeente en de Nieuwe Kruiskerkgemeente gekozen voor een fusie. De Nieuwe Kruiskerkgemeente was op haar beurt in 2003 weer ontstaan uit de hervormde Kruiskerkgemeente en de gereformeerde Pauluskerkgemeente. Eerst gefedereerd en later gefuseerd tot een protestantse wijkgemeente.

De fusie uit 2010 is over het algemeen goed verlopen. Nieuwe ingrediënten zoals de aandacht voor het geloofsgesprek en gastvrijheid / het contact met de buurt(en) hebben geholpen om samen iets nieuws te beginnen.

De beide predikanten hebben alleen de recente geschiedenis meegemaakt. Ds. Sieb Lanser (1,0 fte) is sinds 27 september 2009 aan de gemeente verbonden, ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen (0,8 fte) sinds 15 mei 2011. Sinds 19 mei 2013 is ook Ria Keijzer – Meeuwse als kerkelijk werker aan onze gemeente verbonden.

Een typering van de vorm van kerk-zijn
De Kruiskerkgemeente is een pluriforme gemeenschap: sommigen herkennen zich in meer of mindere mate in modaliteiten als vrijzinnig, orthodox, liturgisch, evangelisch etc., anderen laten zich liever niet in een hokje plaatsen. Velen hebben in hun geloofsleven een ontwikkeling meegemaakt: oude zekerheden zijn vervangen door nieuwe vragen of perspectieven.
De onderlinge verschillen leiden niet tot grote spanningen in de gemeente; de gemeenteleden zijn over het algemeen geen scherpslijpers.

Gastvrijheid en doelgroepen
De Kruiskerkgemeente heeft bij haar ontstaan uitgesproken een gastvrije/missionaire gemeente te willen zijn. De ideeën zijn uitgewerkt tot het plan Gastvrij en in contact met de buurt(en) (juni 2011). De doelstelling daarachter luidt:
We willen gastvrij en in contact met de buurt(en) zijn, omdat we boodschap aan onze naasten hebben en hopen dat het Evangelie een kans krijgt gehoord en verstaan te worden als nieuwe levensoriëntatie.

Daarbij richten we ons met name op de volgende twee doelgroepen:
• Jongeren en jonge gezinnen: de wijk is de afgelopen tien jaar sterk verjongd en er is een goede samenwerking met basisscholen opgebouwd. ‘De jonge Kruiskerk’ biedt een aantrekkelijk programma voor kinderen en hun ouders. We vinden we het belangrijk om Bijbelverhalen aan kinderen door te geven op een manier die hen aanspreekt. Bovendien willen we kinderen graag meegeven dat ze iets voor een ander kunnen betekenen, hoe klein dat ook is.
• Cultureel geïnteresseerd publiek: maandelijks zijn er in de Kruiskerk muzikale vespers en concerten. Daarnaast zijn er met enige regelmaat exposities en lezingen.

Jezus zegt: Laat de kinderen bij me komen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Mc 10:2-16Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.