ds. Sieb Lanser

Predikant


ds. Mirjam Buitenwerf - van der Molen

Predikant


mw. Ria Keijzer - Meeuwse

Kerkelijk werker


Rudie van Balderen

Ouderling - voorzitter


Ton Kotterer

Ouderling - scriba


Han Jongeneel

Ouderling


Henk van der Meulen

Ouderling


Antoinette Kamsteeg

Jeugdouderling

Voorzitter PJR


Paula Rose

Jeugdouderling


Melis Melissen

Ouderling - voorzitter algemene Kerkenraad


Rob Hartman

Diaken


Lamkje Sminia

Scriba diaconie

Diaken


Cor Omta

Diaken


Johan Stui

Ouderling - kerkrentmeester

Voorzitter college van Kerkrentmeesters
Lodewijk Palm

Ouderling - kerkrentmeester
Penningmeester Wijkkas

Rekeningnummer wijkkas:
NL59 INGB 0004 2138 02 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert inzake Wijkkas Kruiskerk

Dit zegt de Heer: Ik heb mijn volk niet gevraagd: ?Zoek mij in de chaos.? Nee, ik ben de Heer, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig.

Js 45:18-19Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.