De kerk krijgt geen overheidssubsidie maar ‘leeft’ van giften en bijdragen van haar leden. De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert vraagt regelmatig om een gift. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie. Dat geld is bestemd voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen.

Steek je graag je handen uit de mouwen als bijdrage aan de kerk? Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Laat ons weten waar je interesses liggen en meld je aan via ons aanmeldformulier vrijwilliger.

Wat je ook doet, wie je ook bent… je bent altijd welkom in de kerk.

Kerkbalans

Elk jaar in januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. De giften aan deze actie zijn bestemd voor de kerken binnen de Protestants Gemeente Amstelveen – Buitenveldert: Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk. U kunt u gift nu digitaal geven via ons digitaal collecte portaal of met een Tikkie

Voorjaarsactie

In mei/juni vindt de voorjaarsactie plaats. Elke wijkkerk laat zien waar het geld onder andere voor bestemd is. Uw gift voor deze actie.

Present

Ons kerkmagazine Present is niet gratis. In augustus wordt om een gift gevraagd. Een jaarabonnement kost 34,- maar elk ander bedrag is welkom. Uw gift voor Present

Adventsactie

Eind november/ begin december vragen we leden om een laatste gift. Ook hier laten we per wijk zien waar deze gift onder andere aan gegeven wordt. Uw gift voor deze actie

Nalaten

Door uw nalatenschap biedt u de kerk de kans om ook in de toekomst een plek te laten zijn om samen te komen, waar mensen nadenken over hun leven en horen over God. Een huis waarin iedereen welkom is. Met verhalen die inspireren, uitdagen en bemoedigen. Neem voor meer informatie contact op met het Kerkelijk Bureau, 020 – 641 36 48 (dinsdag t/m donderdag, van 9.00 – 12.30 uur) of kerkelijkbureau@pga-b.nl

Periodiek schenken

Wist u dat uw bijdrage met een periodieke gift, 5 jaar lang een vast bedrag, het hele bedrag volledig aftrekbaar is, doordat de kerk een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) is? Neem voor meer informatie contact op met het Kerkelijk Bureau, 020 – 641 36 48 (dinsdag t/m donderdag, van 9.00 – 12.30 uur) of kerkelijkbureau@pga-b.nl

Vrijwilligerswerk

Steek je graag je handen uit de mouwen als bijdrage aan de kerk? Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Laat ons weten waar je interesses liggen en meld je aan.

Geef je liever digitaal

De kerk krijgt geen overheidssubsidie en ‘leeft’ van giften en bijdragen van haar leden. Elke gift is welkom. U kunt u gift nu digitaal geven via ons digitaal collecte portaal of met een Tikkie

 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, Rekeningnummer NL53 ABNA 0549 316 523Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.