Uw mening over de inrichting van de Kruiskerk

Ruim een jaar geleden zijn de voorste banken (vier rijen) weggehaald en tijdelijk vervangen door zeventig stoelen. Dit is gebeurd omdat de wijkkerkenraad, na het horen van de gemeente hierover, in het voorjaar van 2018 tot een experiment besloot. Met stoelen in de plaats van de vier voorste bankenrijen zijn andere opstellingen mogelijk en is de kerkzaal flexibeler in te richten en te gebruiken. De vleugel is van het liturgisch centrum naar beneden verplaatst omdat die zo beter in te zetten is bij kleine vieringen en bij concerten. De verwijderde banken zijn tijdelijk op het balkon opgeslagen en kunnen weer teruggeplaatst worden.

Enkele voorbeelden van andere opstellingen gedurende de laatste maanden:
–     De viering van Witte Donderdag is in een kringopstelling gehouden.
–     Als de cantorij zingt worden de stoelen anders opgesteld.
–     Ook in bijeenkomsten met kinderen en hun ouders/ begeleiders (‘Verhaal in de Kruiskerk’) is wel een kringopstelling gebruikt.
–     Bij enkele muzikale vespers zijn de stoelen anders opgesteld geweest.
–     Hetzelfde geldt voor de concerten die gehouden zijn.

Afgesproken is dat het experiment een jaar zou duren, en dat er daarna een evaluatie plaatsvindt, waarna de wijkkerkenraad een definitieve beslissing neemt over ‘wel-of-geen-stoelen’. Overigens kan, omdat de Kruiskerk een rijksmonument is, een beslissing om deze vier bankenrijen definitief te verwijderen alleen genomen wordt als ook Monumentenzorg toestemt. Voordat de wijkkerkenraad een besluit neemt of de banken die nu op het balkon zijn opgeslagen definitief weg kunnen, wil hij ‘de gemeente horen’: wat zijn uw ervaringen, wat vindt u, wat kan beter.

Daartoe dient deze enquête. Hieronder ziet u twee vragen over het deel van de kerk waar nu de stoelen staan. Zou u deze vragen willen beantwoorden. Behalve uw mening kunt u ook – voor het geval de wijkkerkenraad tot de definitieve verwijdering van de banken die nu op het balkon staan, zou besluiten – uw aandachtspunten en eventuele wensen geven.

De wijkkerkenraad stelt uw reacties zeer op prijs.

Enquête

Velden met een “*” zijn vereist.

[recaptcha]

Na het verzenden van de Enquête wordt het formulier geleegd.
Dit is het teken dat het formulier verzonden is.Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.