Van verschillende gemeenteleden ontvangen we vragen over het coronavirus en hoe wij daar mee omgaan.

Als predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert willen wij u melden dat wij voorzorgsmaatregelen nemen en de richtlijnen van het RIVM en de PKN volgen. Dit betekent dat wij geen handen schudden. De gebruikelijke liturgische handdruk tussen ons en ouderling van dienst vervangen we door een knik met het hoofd of een hand op het hart. Voor een bezoek aan kwetsbare gemeenteleden wordt per keer bekeken of dit verstandig is en overlegd met de persoon zelf of behandelend arts.

Wij vragen ook de gemeenteleden om de regels van het RIVM te volgen bij de zondagse vieringen en verdiepings- en ontmoetingsgroepen.

Per week kijken we of de maatregelen moeten worden aangepast.Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.