Kalender

Welke voorganger hebben we komende zondag? Wanneer zijn er Bijbelkringen, gebedsgroepen, kinderactiviteiten, concerten, vespers en meer…

Activiteiten 2018 – 2019

Het activiteitenboekje met daarin het programma van het komende seizoen. Ontmoetingsactiviteiten, kringen rond de bijbel, cultuur, de jonge Kruiskerk.

Programma Leren en Bezinnen 2018-2019

Programma in samenwerking met de Paaskerk met o.a. bijbellezingen, kloosterbezoek en andere kringen….

Vergaderingen

Wanneer vergadert het moderamen, diaconie of de kerkenraad.

Dit zegt de Heer: Ik heb mijn volk niet gevraagd: ?Zoek mij in de chaos.? Nee, ik ben de Heer, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig.

Js 45:18-19Wilt u met ons kennismaken?
U bent altijd welkom bij een van de vele activiteiten in de gemeente.


Of maak een afspraak.