Vesper met motetten

Zondag 11 februari wordt in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a, 's middags om 17.00 uur een muzikale vesper gehouden met muziek uit de vroege barok. De vesper duurt een uur. Welkom met koffie en thee vanaf 16.30 uur, om 16.40 uur is er voor geïnteresseerden een korte uitleg over de muziek. Er wordt geen entree gevraagd, wel is er na afloop een collecte.

 

Half februari maakt de kerk de overgang van Epifanie, de periode dat de verhalen over Jezus Christus' leven worden verteld, naar de Passietijd met het verhaal van zijn sterven. In deze vesper zingt het Biber Ensemble een Psalm en een Magnificat en motetten uit de vroege barok van Ludovico da Viadana, Jan Pieterszoon Sweelinck en Johann Hermann Schein. De vierhonderd jaar oude muziek verbindt ons in deze vesper met eeuwenoude woorden en gedachten. De muzikale leiding is in handen van kerkmusicus Theo Goedhart, die ook de teksten heeft uitgezocht. Liturg ds. Niek Scholten plaatst er onze tijd naast. Organist is Henk Trommel, de cantor-organist van de Kruiskerk. Iedereen is welkom.

 

Van der Veerelaan 30a
1181 RB Amstelveen

Telefoonnummers