Voor het activiteitenboekje in PDF klik op het icoontje

 

Activiteiten 2014-2015 PDF boekje

     

 

Amstelveen, zomer 2014 

 

Welkom schatgraver,

 

Ook dit jaar biedt de Kruiskerk een boekje boordevol mogelijkheden om op zoek te gaan naar schatten van zingeving, levensoriëntatie, gemeenschapsvorming, kunst en cultuur, aandacht voor mens en maatschappij. Je kunt natuurlijk in je eentje gaan graven, maar het is leuk en inspirerend om dat samen met anderen te doen. Vaak ontdek je dan ook meer.

 

Bent u (ben jij) vertrouwd met kerk en geloof? Of juist nog helemaal niet. Bent u (ben jij) gemeentelid of woon je in de buurt? Jong of oud? Het programma biedt een veelheid aan momenten en activiteiten om samen te gaan schatgraven.

 

De aandacht richt zich in dit boekje op schatgraven in de Kruiskerk. U zult merken dat er veel wordt samengewerkt, binnen de kerk en met partners daarbuiten die zich inzetten voor de buurt, kinderen of mensen die hulp nodig hebben. De kerk is immers geen doel op zich maar een weg die je samen gaat.

 

Soms vinden er gedurende het seizoen aanpassingen en aanvullingen plaats. Wekelijks verschijnen de Kruispuntjes (een zondagsbrief), periodiek wordt Present uitgegeven (met Amstelveens kerkelijk nieuws) en alles is te vinden op de website www.kruiskerkamstelveen. nl. In januari verschijnt er een update van dit boekje, vandaar dat er een groot accent ligt op het eerste deel van het seizoen.


Wij wensen u / jou veel graafplezier.


Mede namens ds. Sieb Lanser, ds. Mirjam Buitenwerf, Martine Versteeg (jeugdwerker)


Ria Keijzer (kerkelijk werker), Yvonne Teitsma (communicatieadviseur) en

Mareke Kniep (lid van het activiteitenplatform)

 

Inhoud:


Voorwoord

 

Praktische informatie

Vervoer – Gastvrij in de buurt

 

Schatten van ontmoeting

Schatmaaltijden - Levensverhaal – Herberg / Open huis – Sing-Inn - Mantelviering – Gespreksgroep 25+

 

Bijbelse schatten

Leerhuis Hebreeën – Studiegroep Dogmatiek – Kring ‘De berg van de ziel’ – Meditatief Bijbellezen – Geloofscursus ‘Zeven sloten’ – Gebedsgroep - Bijbelkring over Job - Kring Vrouw en geloof

 

Cultuurschatten

Cursus Religieuze kunst – Cultuurdag – Muziek in de Kruiskerk – Gemeentereis – Kunst in de Kruiskerk

 

Schatzoeken met jongeren

Kerk op Schoot – Kliederkerk – Kinderen op Zondag – Kinderkerstfeest – KrissKross – Adventpakjesactie – Theaterweekend - 16+ Cursus The Basics - JOVO’s - Taizéreis

 

Schatten Uitgelicht

Klaverproject – Rommelmarkt – Café Montpensier – Seniorenthemamiddagen - Adventmiddag

 

Oecumenisch schatgraven

Een selectie van activiteiten uit de Titus Brandsmageloofsgemeenschap, waaronder vespers in de adventtijd en veertigdagentijd, kloosterdagen en lezen van het evangelie

 

Kalender september 2014 – mei 2015

 

Praktische informatie

 

De in dit boekje vermelde activiteiten worden veelal geleid door één van de pastores van de Kruiskerk of door vrijwilligers. Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij de contactpersonen die vermeld staan onder elke activiteit. Alle activiteiten vinden in de Kruiskerk plaats, tenzij anders vermeld. N.B. Voor enkele onderdelen van het programma wordt van de
deelnemers een financiële bijdrage gevraagd. Mocht dit een bezwaar zijn dan kunt u hierover contact opnemen met de vermelde persoon, waarbij uw vraag uiteraard vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Vervoer

Wilt u de kerkdiensten bezoeken en heeft u geen vervoer?

Dan kunt u bellen met Henk van Klaveren, 020-6459568.

Heeft u op doordeweekse dagen vervoer nodig?

Meld u zich dan bij Kees Grabijn, 020-6413287 (en bij geen gehoor bij Ria Keijzer, 06–50 22 82 50).

Bent u zelf bereid vervoer voor deelnemers te verzorgen, dan kunt u dat ook bij hen melden.

 

Verder kijken: cursusaanbod

Enkele activiteiten uit dit boekje worden geboden door en voor mensen uit heel Amstelveen. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland worden in de regio cursussen aangeboden. Kijk voor dit
cursusaanbod op www.pkn.nl/pcte.

 

Gastvrij in de buurt

De Kruiskerk heeft goede contacten met de Roelof Venemaschool. Rond de christelijke feesten en om nader kennis te maken met de kerk zijn er het jaar door activiteiten voor de leerlingen.

Contact: Mirjam Buitenwerf.

Met zorginstellingen lopen via bewoners en de geestelijke verzorging lijnen met de kerk. In het kader van het ouderenwerk staan twee lezingen in het Zincafé van Brentano in Klaasje Zevenster in de agenda vermeld. Stadsdorp Elsrijk is in ontwikkeling. De belangen van de buurt raken die van de kerk. Daarom wordt de samenspraak geïntensiveerd. Bij enkele projecten komt u deze relatie tegen in dit jaarprogramma.

Contact: Ria Keijzer.

 

Schatten van ontmoeting

Schatmaaltijden - samen eten als mogelijkheid van contact

Op het menu van het nieuwe project ‘Schatmaaltijden’ staat: aandacht voor elkaar, een gezamenlijke maaltijd in buffetvorm, een (gast met een) presentatie die uitdaagt tot gesprek en een sfeervolle afsluiting. De herberg is open om 17.00 uur en sluit om 19.30 uur.

 

U bent welkom op:

maandag 10 november 2014.

In de buurt waarin de Kruiskerk staat wordt gewerkt aan een netwerk van buurtactiviteiten. Zowel de kerk als de organisatie ‘Stadsdorp Elsrijk’ zoeken naar verbinding tussen mensen via presentie en activiteiten.

Hans Steenvoorden geeft een kijkje achter de schermen.

woensdag 11 februari 2015

Te gast is Anna Poot, die vertelt over haar ervaringen met medisch ontwikkelingswerk in Afrika en

haar ‘Stichting Anna Poot’ 

woensdag 13 mei 2015

Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar bij de maaltijd voor een generatiegesprek over het recht op vrijheid en de betekenis van 4 en 5 mei.

 

Kosten deelname: € 5,-, u kunt ter plekke betalen.

Informatie en opgave: Tine de Lange 020–6457579 of Rob Hartman 020-6412523.

Opgave vooraf wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk. In de kerk komt een intekenlijst.

 

Levensverhaal

Een feest van herkenning is het wanneer ouderen hun levenservaring, gebeurtenissen uit hun jeugd, herinneringen en geloof delen met generatiegenoten. In het project Levensverhaal brengen deelnemers per keer (en soms per thema) foto’s mee uit het eigen archief, die een persoonlijk verhaal vertellen. In het gesprek daarna komen vragen aan de orde als: Wat herinner je je ervan? Welke rol heeft die ervaring op de loop van je leven gehad? Hoe waardeer je achteraf deze gebeurtenis? Het gaat om een uitwisseling van wat van waarde is (geweest). De ervaring in het vorig seizoen leert dat het onderlinge verbondenheid schept en dat er respectvol naar ieders unieke verhaal wordt geluisterd.

 

Data en tijdstip: maandag 6, 13, 20 en 27 oktober 2014 van 14.00 tot 16.00 uur.

 

De eerste bijeenkomst is een herstart voor hen die eerder meededen en een kennismaking voor nieuwe belangstellenden.

 

Informatie en opgave: Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Open huis – een herbergactiviteit in de ochtend

Een gastvrije ontvangst, gezelligheid, ontmoeting, een goed gesprek aan de stamtafel en soms een kort informatief programma. Dat zijn de ingrediënten van het maandelijkse open huis voor mensen uit kerk en buurt. De herberg is open op elke eerste dinsdag van de maand, van 9.30 - 11.30 uur.

Om 9.30 uur staan koffie en thee klaar, rond 10.00 uur begint het programma.

Herbergiers zijn Ria Keijzer en Anita Pfauth.

 

Data en thema’s:

7 oktober 2014

– Renger Prent geeft een opstap voor een gesprek over het leven en de betekenis van Franciscus van Assisi.

4 november 2014

– Vol verwachting klopt ons hart… iemand die alles weet over Sint Nicolaas is onze gast.

2 december 2014

– kerst op komst. Een gesprek aan de stamtafel over herinneringen aan kerst en haar betekenis vandaag.

6 januari 2014

– ‘met de beste wensen’- een speels gespreksprogramma bij het nieuwe jaar.

3 februari 2014

– Quizprogramma.

 

Kosten: deelname is gratis, een gift in de spaarpot is welkom.

Volgende data: 3 maart 2015, 7 april 2015, 5 mei 2015 en 2 juni 2015.

Informatie: Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Opgave is niet nodig.

 

Sing-Inn – een herbergactiviteit in de middag

Van zingen word je vrolijk. Zingen schept verbondenheid, vertolkt gevoelens en brengt ontspanning. Op drie middagen is het mogelijk om dat te ervaren door mee te doen aan een Sing-Inn.  In het Engels is een inn een herberg: gastvrijheid, ontmoeting en ontspanning. En dat in combinatie met zingen. Daarom is er eerst koffie en ontmoeting, daarna volgt een zangprogramma en de middag wordt afgesloten met een drankje. Zangervaring is niet vereist! Wim Keijzer zorgt voor de muzikale leiding en voor veelkleurig cultureel of religieus repertoire. Peter van Dongen begeleidt op de piano.

 

Ria Keijzer coördineert het geheel en geeft hier en daar toelichting bij een lied.

Kosten: deelname is gratis, een gift in de spaarpot is welkom. 

 

Data: woensdag 1 oktober, 29 oktober en 26 november, van 13.30 – 15.30 uur.

 

Opgave vooraf is niet nodig.

 

Informatie: Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Mantelviering – zondag 12 oktober 2014

In 2013 werd in de kerk de vraag gesteld wat we pastoraal en liturgisch kunnen betekenen voor zieken en mantelzorgers. Dat leidde tot de eerste Manteldienst in november 2013, die bij de
doelgroep en de wijdere gemeente zeer goed is ontvangen. In het nieuwe seizoen komt er weer zo’n viering: op zondag 12 oktober. Sieb Lanser en Ria Keijzer gaan voor. Er is gelegenheid tijdens de viering een persoonlijke zegen te ontvangen. De dienst is sterk gericht op zieken en hun verzorgers, maar de liturgie past de hele gemeente. Na afloop is er voor de gemeente koffie en voor zieken en hun begeleiders een lunch en gelegenheid met elkaar na te praten. 

 

Datum en tijdstip: zondag 12 oktober vanaf 11.00 uur

 

Informatie en opgave voor deelname aan de lunch: 

Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Gespreksgroep voor 25-plus

Een gespreksgroep voor jonge mensen die in de opbouwfase van hun leven zitten. Dit geeft veel herkenning over en weer. De onderlinge ontmoeting is belangrijk, maar ook de wens om de diepte in te gaan en met elkaar te praten over zingeving, Bijbel en geloof. In vorige seizoenen zijn bijvoorbeeld de boekjes Doornse catechismus en Doornse levenskunst besproken, maar er is ook ruimte geweest voor losse thema’s.

 

Data en tijdstip: dinsdag- of woensdag, van 20.00 - 22.00 uur, gemiddeld eens in de zes weken.

De data worden in onderling overleg vastgesteld.

Plaats: bij deelnemers thuis.

Informatie en opgave: Paula Rose, 020-6839070, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Bijbelse schatten

Leerhuis Hebreeën

Een van de meest weerbarstige boeken uit de Bijbel is Hebreeën. Je vindt er uitgebreide passages over de offerdood van Jezus, je vindt er barse woorden over mensen die het geloof de rug toekeren, je vindt er prachtige poëtische woorden over de hemelse oorsprong van Jezus, oudtestamentische zinnen en passages worden op bijna onnavolgbare wijze op Jezus toegepast… Kortom: echt een boek om je tanden in te zetten! Daarom is er in het voorjaar van 2015 een leerhuis van vier avonden over deze brief in het Nieuwe Testament. Er wordt geprobeerd om in de huid van de schrijver te kruipen: wat wilde hij bereiken met z’n boek? Welke literaire technieken gebruikte hij? Waar haalde hij zijn ideeën vandaan? De passages worden gelezen in de versie van de Bijbel in Gewone Taal met daarnaast de NBG-vertaling uit 1951.

 

Minimaal aantal deelnemers: 8

 

Data en tijdstip: woensdag 4 februari, 18 februari, 4 maart, 18 maart van 20.00-22.00 uur.

Informatie, opgave en leiding: Rieuwerd Buitenwerf, 020-3312456, na 20.00 uur.

 

Studiegroep Dogmatiek

Het christelijk geloof is vandaag niet vanzelfsprekend meer. Velen hebben geen idee waarover het gaat in de christelijke traditie. Deze kring wil helpen daar wat meer zicht op te krijgen. Dit gebeurt aan de hand van het boek Christelijke dogmatiek, een in 2012 verschenen inleiding in de christelijke geloofsleer, geschreven door G. van den Brink en C. van der Kooi, die als docenten dogmatiek zijn verbonden aan de Vrije Universiteit. Het boek biedt een eigentijdse geloofsverantwoording, in dialoog met de traditie, de kerk en de eigen tijd. Het richt zich niet alleen op gelovigen die stevig in de traditie staan, maar ook op zoekers, sceptici en critici. De auteurs verbinden het geloof in al zijn veelzijdigheid en levendigheid met de vragen van cultuur, samenleving en het leven van alledag. Kortom : een boeiende ontdekkingstocht voor mensen die willen nadenken over inhoudelijke geloofsvragen.

 

Inhoud: studie van en gesprek over de christelijke geloofsleer, aan de hand van G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek, Boekencentrum Zoetermeer, 2012.

 

Data en tijdstip: donderdag 16 oktober 2014, 13 november 2014, 11 december 2014, 15 januari 2015,

19 februari 2015 en 19 maart 2015 van 20.00 tot 22.00 uur.

 

Informatie, opgave (noodzakelijk) en leiding: ds. Sieb Lanser, 020–4534540, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Kring ‘De berg van de ziel’

Dit boek is in de prijzen gevallen als het beste theologische boek van 2014. Het is een persoonlijk essay over kwetsbaar leven. Als iemand weet wat dat is, is dat Ada de Jong. In 2008 verongelukten haar man en drie kinderen tijdens de afdaling in de bergen. Sindsdien leeft ze met de vraag: Hoe verder, nu alles volkomen anders is? Ada kwam in contact met de Remonstrantse theologe Christa Anbeek, die op jonge leeftijd haar ouders en broer verloor en enkele jaren geleden haar partner. Hun ervaringen vormen de basis van dit boek. Het
uitgangspunt van hun zoektocht is de vraag: hoe vind je een weg als alles wat belangrijk voor je was je uit handen is geslagen? De auteurs stellen algemeen menselijke oervragen aan de orde die ten grondslag liggen aan de christelijke geloofsleer, maar beantwoorden ze op een persoonlijke manier, waarbij ze gebruik maken van uiteenlopende tradities. Zo ontstaat een stevige gedachtewisseling over nut, betekenis of misschien wel zinloosheid van geloven, tegen de achtergrond van ingrijpende verlieservaringen. Inhoud: gesprek over kwetsbaar leven en het zoeken naar houvast en nieuwe perspectieven na verlies, aan de hand van Christa Anbeek & Ada de Jong, De berg van de ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar leven, Ten Have, 2013.

 

Data en tijdstip:

donderdag 26 februari 2015, 12 maart 2015, 26 maart 2015, 9 april en 23 april 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

Informatie, opgave (noodzakelijk) en leiding: Ds. Sieb Lanser, 020–4534540, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Meditatief Bijbellezen - Wat is het fundament van je leven?

Mediteren is een manier om tot rust te komen in de drukte van alledag en om tot je jezelf te komen als je jezelf voorbij dreigt te rennen. Eén van de meditatievormen in het christelijk geloof is: tot rust komen en je inleven in Bijbelverhalen en in de mensen die daarin een rol spelen. Je gaat als het ware in hun schoenen staan en juist daardoor ontdek je iets over jezelf. En omdat de mensen in Bijbelverhalen eigenlijk altijd wel ‘iets hebben’ met God, ontdek je dus ook iets over jezelf en God. Dat kan aanleiding worden voor een gebed. Of voor een andere kijk op en manier van doen in je leven van alledag… Als je meedoet sluit je je aan bij een aantal mensen dat deze vorm van mediteren al eerder beoefende. Ze worden daarbij begeleid door Riëtte Beurmanjer die zich bij het Ignatiushuis in Amsterdam schoolde in het Meditatief Bijbellezen.
Nieuwsgierig naar deze meditatievorm?

 

Data en tijdstip: maandag 20 oktober 2014, 17 november 2014, 15 december 2014 en 19 januari 2015, 16 februari 2015, 16 maart 2015, 20 april 2015, 18 mei 2015 van 20.00 – 22.00 uur

 

Kosten: € 80,- voor de hele serie

Informatie en opgave (noodzakelijk): Marjanne Koops, 020-4417803, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Geloofscursus ‘Zeven sloten’

Als eerste kennismaking en voor mensen die hun kennis willen opfrissen of hun geloof willen verdiepen, wordt vanaf oktober een geloofscursus aangeboden. Met iets meer kennis loop je niet in zeven sloten tegelijk. Per keer zal een theoloog een slot openen dat toegang geeft tot een Bijbels thema, geïllustreerd met enkele kunstafbeeldingen. Daarna wordt er in kleine groepen verder over gesproken.

 

Leidraad vormt het boek ‘Ontmoetingen met God – een basiscursus geloven met Bijbelse verhalen’ van ds. Peter Hendriks (Hengelo). Het is bij deelname niet nodig het boek aan te schaffen.
Tijdstip: ontvangst om 17.00 uur, vanaf 17.15 uur het programma met een inleiding. Aansluitend aan de maaltijd starten de gesprekken om 18.30 uur. Om 19.30 uur wordt het programma afgesloten met een plenaire vragenronde en meditatief slot.

 

Data: vrijdag 24 en 31 oktober 2014, 28 november 2014, 16 januari 2015, 6 en 20 februari 2015, 6 maart 2015.

 

Informatie en opgave: Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Belangrijk: Ook als u zich in 2013 heeft opgegeven wordt gevraagd om dit nogmaals te doen.

De cursus wordt aangeboden m.m.v. de predikanten uit de Paas-, de Pelgrims- en de Kruiskerk en is bedoeld voor gemeenteleden en anderen uit al deze wijken.

Helpt u mee om het onder ieders aandacht te brengen?

 

Gebedsgroep

Twee keer per maand, elke 2e en 4e woensdag, van 19.15 tot 19.45 uur, bent u welkom om samen te bidden voor persoonlijke situaties, de kerk, de samenleving en wat u verder bezighoudt.


Informatie: Belia de Geus, 020-8894097.

 

Bijbelkring over Job

Wie kent Job niet? Hij staat alom bekend om zijn lijden, zijn opstandigheid en vasthoudendheid. Zijn vrienden denken wel te weten hoe het zit, namelijk dat hij dit lijden heeft verdiend en dat
het ergens goed voor is. Job houdt vast aan zijn onschuld en blijft vragen stellen over de onrechtvaardigheid van zijn lijden en over de betekenis van God voor mensen zoals hij. Vanuit zijn eigen leven gaat hij de strijd aan met God en daagt hem zelfs voor het gerecht. Uiteindelijk spreekt God vanuit een storm tot Job en geeft Job zich gewonnen. Het gezamenlijk lezen van het Bijbelboek Job confronteert ons met vragen naar het lijden van mensen en de leiding van God. Is er een weg door het lijden heen?

 

Data en tijdstip: woensdag 22 oktober 2014, 19 november 2014, 14 januari 2015, 11 februari 2015, 11 maart 2015 en 8 april 2015 van 14.30 uur tot 16.00 uur

Informatie en leiding (opgave niet nodig):

ds. Sieb Lanser, 020–4534540, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Vriendschap in de Kring ‘Vrouw en geloof’

Na een seizoen spreken over ‘de ziel’ komt nu het thema ‘vriendschap’. Het boek ‘Een vriend voor het leven’ van Huub Oosterhuis kan inspireren tot het uitwerken van het thema ‘vriendschap’ en heeft als onderliggend thema de ontwikkelingsgeschiedenis van je geloofsleven. God als je vriend, past dat Godsbeeld bij jou? Wat betekent vriendschap verder in het dagelijks leven en in je geloofsleven? Wat zegt de Bijbel over vriendschap? De avonden worden voorbereid door zowel gasten van buiten als ook door leden zelf van de groep. ‘Vrouw en geloof ‘ is een al 35 jaar bestaande gesprekskring van vrouwen van verschillende kerken en daarbuiten van 18 tot 91 jaar. Zij bestaat uit een vaste kern aangevuld met jongere en oudere vrouwen van steeds wisselende samenstelling, gelovig en twijfelend. Zo had de groep een jaar of twee geleden een vrouw van 88 jaar en een studente van 20 jaar: wat hebben die elkaar veel te vertellen!

Voel je welkom bij deze open groep!

 

Data en tijdstip: elke 2e donderdag van de maand vanaf 20.00 uur

9 oktober 2014, 13 november 2014, 11 december 2014, 8 januari 2015, 12 februari 2015, 12 maart 2015,

9 april 2015, 7 mei 2015, 11 juni 2015.

 

Informatie en opgave: Meta Schoonheim-Klein, 06-48171563,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

Marijke Touw, 020-6456031,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Cultuurschatten

Religieuze kunst

Je staat oog in oog met prachtige, opmerkelijke, wonderlijke, onbegrijpelijke, intrigerende of beroemde schilderingen. In een kerk, op een gevel, in een boek. Je zou er meer van willen weten. Want waarschijnlijk zou je er dan extra van genieten. Kunst wordt boeiend en wekt nieuwe interesse als je het religieuze verhaal of het tijdsbeeld erachter doorgrondt. Herkent u dit? Ontbreekt het u aan basiskennis of is die toe aan een opfrisser? Dan is dit uw kans: u kunt meedoen aan twee cursussen over kunst. De cursussen, één overdag en één ’s avonds, worden gegeven door dr. Anique de Kruijf. Zij is kunsthistorica en geniet bekendheid als docent, onderzoeker en auteur. Ze werkt als conservator bij het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

 

Een tweeluik over kunst en het Oude Testament:

     De Schepping – Noach – de torenbouw van Babel

     Het leven van Mozes

Data en tijdstip: woensdag 8 en 22 oktober 2014, van 9.30 -11.30 uur. De lezing zelf duurt een uur.

 

Een drieluik over Italiaanse kunst:

     De Sixtijnse Kapel

     Franciscuskerk Assisi

     Santa Maria Maggiore Rome

Data en tijdstip: donderdag 22 en 29 januari en 12 februari 2015, van 19.30 -21.30 uur.

De lezing zelf duurt een uur.

 

Informatie en opgave (noodzakelijk): Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Maximaal 35 deelnemers per cursus. Inschrijving kan alleen voor de gehele cursus.

Kosten: € 10,- voor het tweeluik en € 15,- voor het drieluik.

 

Cultuurdag

Genieten op een bijzondere locatie, leren, onderlinge gezelligheid, een buitenactiviteit, samen lunchen en een kerkelijke bezichtiging. Dat alles is gebundeld in een nieuwe activiteit voor ouderen, cultuurdag genoemd.

Op 22 april 2015 kunt u mee naar Gouda, waar we een presentatie en een stadsrondleiding krijgen en de beroemde ramen van de St. Jan bekijken.

 

Informatie en opgave: Jeike Biewenga, 020–6450172, of

Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Muziek in de Kruiskerk

De rijke muzikale traditie van de Kruiskerk wordt ook dit jaar voortgezet: (bijna) maandelijks is er een vesper en een concert.

Informatie: Aart Appelhof, 020-6434405,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Muzikale vesper

De muzikale vesper wordt op de derde zondagmiddag om 17.00 uur gehouden. Kerkmuziek uit de katholieke en uit de protestantse traditie, van Renaissance tot de moderne tijd, wordt dan uitgevoerd. Meerdere koren verlenen aan deze diensten hun medewerking. De lezingen en een korte overweging sluiten aan bij de muziek, die op haar beurt weer is gekozen zodat ze past in het kerkelijk jaar.


21 september 2014 - Dietrich Buxtehude

Alles was ihr tut mit Worten oder mit Werken (BuxWV 4)

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (koraalcantate) (BuxWV 27)

19 oktober 2014 - J.S. Bach

Wer Dank opfert, der preiset mich (BWV 17)

16 november 2014 - Georg Philipp Telemann

Herzlich tut mich verlangen

21 december 2014 - geen vesper i.v.m. kerst

18 januari 2015 - J.S.Bach

Ich habe genug (BWV 82)

15 februari 2015 - J.S.Bach

Ich hab' in Gottes Herz und Sinn (BWV 92)

15 maart 2015 - Franz Liszt

Die Seligpreisungen / Pater Noster

19 april 2015 - J.S.Bach

Du Hirte Israël, höre (BWV 104)

17 mei 2015 - J.S.Bach

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (BWV 12)

 

Koffieconcert

Op (meestal) de eerste zondag van de maand wordt een concert gehouden, toegankelijk voor elke muziekliefhebber uit Amstelveen en omstreken. Vooral aan jonge musici wordt een podium geboden. De meeste concerten zijn koffieconcerten. Inloop, koffie, thee en ontmoeting vanaf 11.30 uur, de muziek begint om 12.00 uur en eindigt om (uiterlijk) 13.00 uur: gratis toegankelijk, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Tweemaal is er een avondconcert van 20.15 tot ca. 21.30 uur. De toegangsprijs voor deze concerten bedraagt € 12,50, tot 18 jaar of met CJP € 5,-. Bij de toegangsprijs is een glas wijn of jus d’ orange na afloop inbegrepen.

5 oktober 2014 - 12.00 - 13.00 uur

Bob van der Ent (viool) en Henk Trommel (orgel) met solowerken van J.S. Bach en Passacaglia

2 november 2014 - 20.15 - 21.30 uur

Koor en orkest van het Bach Ensemble Amsterdam o.l.v. Paulien Kostense.

Programma rond drie generaties van de familie Bach.

7 december 2014 - 12.00 - 13.00 uur

(onder voorbehoud) Spaanse adventmuziek door vocaal ensemble TIEN o.l.v. Enrique López-Córton

4 januari 2015 - 20.15 - 21.30 uur

Koor en orkest van het Bach Ensemble Amsterdam o.l.v. Paulien Kostense met de nieuwjaars- en driekoningencantates uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach.

1 februari 2015 - 12.00 - 13.00 uur

Het bekende Eolian-blazersensemble brengt intrioformatie een nader bekend te maken programma.

8 maart 2015 - 12.00 - 13.00 uur

Het Doisneau-trio (Ruña 't Hart, viool, Kalle de Bie, cello en Maarten Lingier, piano) komt met een nader bekend te maken programma.

12 april 2015 - 12.00 - 13.00 uur

Koor en orkest van het Bach Ensemble Amsterdam o. l. v. Paulien Kostense met Paasoratorium van J.S. Bach Kommt eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße (BWV 249).

31 mei 2015 - 12.00 - 13.00 uur

Het Bindingskoor uit Aalsmeer en het Capital Tango Septet met de Tango-mis (Misa a Buenos Aires) van de Argentijnse componist Martín Palemeri.

Solisten zijn Martin de Ruiter – bandoneon en Mirjam Schreur – mezzo sopraan.

De muzikale leiding: Henk Trommel.

 

Gemeentereis

Van 18 tot en met 29 mei 2015 staat een gemeentereis naar Israël en Jordanië gepland. Op het programma staan de ‘hoogtepunten’ van beide landen: het meer van Tiberias, Kapernaüm, de berg van de zaligsprekingen, Jeruzalem – o.a de Olijfberg, de tuin van Getsemane, de tempelberg met de Klaagmuur, de Via Dolorosa, de Heilige Grafkerk, de Graftuin, Yad Vashem -, Ein Gedi, de Dode Zee, Aqaba, Wadi Rum, Petra, de berg Nebo, Jerash en Amman. Over elk van deze plaatsen is natuurlijk een heel verhaal te vertellen. Op de voorlichtingsavond is daar alle ruimte voor en zult u met een powerpointpresentatie ook een eerste indruk krijgen. Het is een enigszins vol, maar mooi programma.

 

Bij een minimum van 20 deelnemers gaat de reis door.

Heeft u interesse? Kom dan naar de voorlichtingsavond op maandag 27 oktober, om 20.00 uur.

 

Informatie en opgave: ds. Sieb Lanser, 020–4534540,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Schatzoeken met jongeren

Ook voor de jongeren van 0 -25 jaar worden er dit jaar diverse activiteiten georganiseerd. De activiteiten zijn zo veel mogelijk gerubriceerd met leeftijdscategorie.

 

Kerk op Schoot

Baby's en peuters zijn samen met hun ouders van harte welkom bij de Kerk op Schoot vieringen. Dit zijn korte vieringen van 20 minuten waarin de baby's en peuters een bijbelverhaal met al hun zintuigen beleven. Er wordt gezongen en ook dominee Beer zal er zijn. Een activiteit die ook geschikt is voor grootouders met hun kleinkind.

 

Data en tijdstip: 26 oktober 2014, 8 februari 2015, 26 april 2015 vanaf 11.45 uur.

Informatie en opgave: Martine Versteeg, 06-10848954, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Kliederkerk

Kliederkerk is een initiatief waar alle gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar samen en met veel plezier al kliederend het christelijk geloof kunnen (her)ontdekken. Deelnemers van de Kliederkerk zijn dan ook een bonte verzameling van mensen, die al dan niet een kerkelijke achtergrond hebben. Het is een mooie kans om andere gezinnen uit Amstelveen te ontmoeten.

 

Locatie: Dagcentrum van Ons Tweede Thuis, Augusta de Witlaan 2, Westwijk.

 

Data en tijdstip: zondag 28 september 2014, 25 januari 2015 en 12 april 2015 van 16.00 - 18.15 uur.

Informatie en opgave: Martine Versteeg,

 

Kinderen op Zondag

Elke zondag gaan de (basisschool)kinderen tijdens de kerkdienst een halfuurtje naar hun eigen kinderdienst. Daar wordt een verhaal uit de bijbel verteld, wordt geknutseld, gekleurd, worden liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Ook hebben ze een ‘eigen’ spaargelddoel. De oudste kinderen hebben op de derde zondag van de maand een eigen programma (basiscatechese). Bovendien worden er nog een aantal activiteiten georganiseerd, onder meer een uitstapje en projecten rond Kerstmis en Pasen.

 

Zo worden er op zaterdag 28 maart 2015 van 16.00 tot 17.00 uur Palmpasenstokken gemaakt.

Alle kinderen zijn van harte welkom. Als de kinderen knutselen, kunnen de ouders een kopje koffie drinken maar ze mogen natuurlijk ook meehelpen.

 

Informatie: Lamkje Sminia, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Kinderkerstfeest

Schatgraven met het kerstverhaal, en wat zullen we vinden …?

Op kerstavond, woensdagavond 24 december 2014, is er weer een kinderkerstfeest in de Kruiskerk! Is de schat een kindje, of zijn het de cadeaus van de Drie Koningen of is het oude verhaal zelf een schat…? U komt toch ook met uw kinderen, kleinkinderen, nichtjes en neefjes, buurkinderen? Iedereen is natuurlijk welkom in een prachtig versierde en verlichte kerk. Ook de allerkleinsten mogen mee. 

 

Datum en tijdstip: woensdagavond 24 december vanaf 19.00 tot ongeveer 19.45 uur, zaal open om 18.30 uur.

Informatie en leiding: ds. Mirjam Buitenwerf, 020-3312456,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

KrissKross

Voor tieners van 12 t/m 17 jaar is er op de vrijdagavond KrissKross met muziek, chillen, tafelvoetballen en andere leuke activiteiten om je vrienden of nieuwe leeftijdsgenoten beter te leren kennen. Data en tijdstip: 21 september 2014 tijdens de startzondag, met een speciaal tienerprogramma na de dienst, 14 november 2014 19.30 uur, 6 februari 2015 (Sirkelslag) 19.00 uur. Andere data volgen nog.

 

Informatie en opgave: Martine Versteeg, 06-10848954,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Adventpakjesactie

Samen met de gemeenteleden uit de Paaskerk, Kruiskerk en Pauluskerk zamelen tieners van 12 t/m 18 jaar weer spullen in voor bezoekers van inloopcentra Makom en Stoelenproject. Inleveren op genoemde locaties, pakketjes worden gemaakt in de Paaskerk.

 

Locatie: Paaskerk, Pauluskerk, Kruiskerk, vóór en na de kerkdienst. Datum: 14 december 2014.

Informatie en opgave: Jakob Stolk, 06-48575692, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Theaterweekend

In één weekend zetten de tieners van 12 t/m 18 jaar een musical in elkaar, compleet met drama, muziek, dans en decor. Dit jaar wordt het verhaal van Noach uitgespeeld. Op zondagochtend 15 februari wordt de musical in de kerkdienst in de Paaskerk opgevoerd .

 

Data en locatie voorbereidingsavonden: woensdag 7 en 21 (of 22) januari 2015, 19.30 uur in de Kruiskerk

Data en locatie van het weekend: 13, 14, 15 februari 2015 in de Paaskerk

 

Informatie en opgave: Jakob Stolk, 06-48575692, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (tot en met januari) of

Dorien Keus, 06-48575692, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vanaf februari).

 

16+ Cursus The Basics

The Basics is een cursus van 7 avonden en 1 weekend waarin op een leuke manier samen de basis van het christelijk geloof wordt verkend. Voor jongeren die misschien zijn opgegroeid in de kerk en nou wel eens zelf willen nadenken over of en wat ze eigenlijk geloven, of voor wie nog nooit in de kerk zijn geweest. Ben je tussen de 16 en 25 jaar, van harte welkom. Thema's als 'Schepping?', 'Wie is Jezus?', 'Lijden, sterven en opstanding' en 'Bidden' komen voorbij. Verder is er een overnachting gepland voor de leuk, maar ook om dieper in te gaan op het thema 'Wie of wat is Heilige Geest'.

 

Data: start in oktober, exacte data op www.pjr-amstelveen.nl. Locatie: Pastorie, Handweg 119.

Informatie en opgave: Remon Vonk, 06-20482456,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

JOVO's (jongvolwassenen)

Komend seizoen worden er ook diverse activiteiten voor en door jongvolwassenen van 18 - 25 jaar georganiseerd. Er zijn twee soorten activiteiten: Verdiepend: Verdiepend zijn ontmoetingen voor jongvolwassenen die wat dieper in willen gaan op geloofs- of bijbelse thema's. Netwerk: Bij Netwerkactiviteiten staat ontmoeten centraal. Leuk om je vrienden beter te leren kennen of nieuwe mensen te ontmoeten.

 

Data en tijdstip volgen nog op www.pjr-amstelveen.nl. Locatie: meestal Pastorie, Handweg 119. Informatie en opgave: Martine Versteeg, 06-0848954, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Taizéreis

Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, roomskatholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel
aan de wekelijkse ontmoetingen. Ook vanuit Amstelveen gaat jaarlijks een groep 16 - 30 jarigen naar Taizé. Ook in 2015! Ga je mee?

 

Datum: 5 tot en met 12 juli 2015. 

Informatie en opgave: Dorien Keus, 06-48575692, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schatten uitgelicht!

Klaverproject

In het klaverproject worden vier activiteiten gebundeld waarin kinderen (en hun ouders) en ouderen samenwerken. De inzet is gericht op ‘samen actief voor anderen’. Hopelijk zorgt elke activiteit voor net dat beetje meer geluk in het leven van mensen dichtbij of ver weg.

 

Klaver 1: Zeg het met bloemen!

Op woensdag 15 oktober van 14.00-16.00 uur maken kinderen en hun begeleiders bloemstukjes en fruitbakjes voor bewoners van verpleeghuis Groenelaan. Wie wil, mag mee om de bloemen en koekjes zijn koekjes ook fruit? bij de bewoners te brengen.

 

Organisatie: ds. Mirjam Buitenwerf, 020–3312456,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Wie uit kerk en buurt wil dit ondersteunen? U kunt bloemen en fruit en bakjes afleveren op woensdagmorgen, van 10.00-13.00 uur in de Kruiskerk.

Coördinatie: Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klaver 2: Lampionnen en speelgoed - Sint Maarten

Sint Maarten was een bisschop die al zijn spullen weggaf aan de armen.

Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. Ook in de Kruiskerk tijd om iets te delen en te doen:

 

     Kinderen en hun begeleiders kunnen met elkaar in de Kruiskerk lampionnen maken op

     zaterdag 8 november van 15.00 tot 17.00 uur.

 

Informatie en leiding: ds. Mirjam Buitenwerf, 020–3312456,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

     Iedereen, kinderen maar ook ouderen, mag speelgoed inleveren voor de speelgoedbank in Amsterdam.

     Dat kan op de tijden waarop ook andere spullen in de kerk worden afgeleverd voor de rommelmarkt

     van 7 november (op woensdag 5 en donderdag 6 november tussen 9.30 en 16.00 uur), maar ook

     op 8 november tussen 15.00 en 17.00 uur. Aan spelletjes, (nieuwe) knutselspulletjes, tekenmateriaal

     en speelgoed voor oudere kinderen is veel behoefte. Liever geen puzzels en ook geen knuffels en

     ander baby- en peuterspeelgoed.

 

Informatie en coördinatie: Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Klaver 3: Projectkoor in Kersttijd voor kinderen

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen meedoen in ‘kerstkinderkoor’. Henk Trommel, als cantor en organist verbonden aan de Kruiskerk en vertrouwd met kinderkoren, gaat 3 en 10 december 2014 van 16.30 tot 17.30 uur met de kinderen werken aan een aantal leuke en mooie hedendaagse kerstliedjes. Tijdens de adventmiddag voor ouderen op donderdagmiddag 11 december 2014 vindt het optreden plaats, rond 15.30 uur, aansluitend op de schooltijden van de kinderen.

 

Informatie bij Mirjam Buitenwerf of Ria Keijzer. Opgave wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk.

Mirjam Buitenwerf, 020-3312456,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

Ria Keijzer, 06-50 22 82 50,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Klaver 4: Actie Schoenmaatje

Naar goed voorbeeld van de Roelof Venemaschool doet ook de Kruiskerk mee met de actie Schoenmaatje voor Edukans. De bedoeling is dat kinderen en ouderen een schoenendoos vullen met bijvoorbeeld schoolspullen, knuffels en ander klein speelgoed, tandenborstel en tandpasta en zeep. Geen snoep. Edukans zorgt ervoor dat de dozen bij kansarme kinderen in het buitenland gebracht worden. De schoenendozen kunnen worden ingeleverd in de Kruiskerk op zondag 16 en 30 november 2014. En in de periode tussen 10 en 30 november 2014 op tijden dat er in de kerk activiteiten plaatsvinden (raadpleeg hiervoor de kalender achter in dit boekje).

 

Informatie: Mirjam Buitenwerf, 020-3312456,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

Ria Keijzer, 06-50228250, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Rommelmarkt

Jaarlijks wordt voor de 1e vrijdag in november de kerk omgetoverd tot een markt met curiosa/antiek en tweedehands artikelen van allerlei aard, waaronder boeken en platen. Ook is er een ‘herberg’, waar de inwendige mens kan worden versterkt met allerlei lekkernijen. De markt wordt gerund door veel enthousiaste mensen van binnen en buiten de gemeente, die met hun inzet dit evenement tot een succes weten te maken. De opbrengst van de verkoop is voor een aantal goede doelen en de wijkkas.

 

Rommelmarkt: vrijdag 7 november 2014 van 11 -17.00 uur

Inleveren van spullen: wo. 5 en do. 6 november 2014 van 9.30-16.00 uur.

Informatie en opgave als vrijwilliger rommelmarkt: Anthony Melissen, 020–6418157

 

Café Montpensier: ontmoetingen op vrijdagavond

Iedere tweede vrijdagavond van de maand is Café Montpensier geopend in de Kruiskerk. De naam verwijst naar de straat waarmee de Kruiskerk is verbonden. Naast onderlinge ontmoeting en kennismaking wordt een afwisselend programma geboden met lezingen en films, gevolgd door discussie en gezellig samenzijn (café). Het café brengt onderwerpen die voor kerkleden en niet-kerkleden interessant zijn. 

 

Het programma begint 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop met koffie of thee. Toegang en koffie en thee bij ontvangst zijn gratis. Voor verdere consumpties gelden de tarieven van de bar.

 

In 2014 zijn er de volgende avonden:

 

10 oktober 2014

Avond met fragmenten uit de film Les Choristes, over hoe muziek in onderwijs en begeleiding van waarde is.

Te gast is een deskundige.

 

14 november 2014

ds. Werner Pieterse spreekt over zijn boek: ‘Wat blijft. God na de kaalslag’. Het landschap van het christelijk erfgoed ligt er desolaat bij. Dogma's en godsbeelden zijn gesloopt. Kerken staan leeg. Wat blijft er over van de woorden en verhalen die zoveel generaties hebben geïnspireerd? Wat zeggen ze nog nu het christendom op sterven na dood is? Spreken ze alleen nog in veilige vrome enclaves? Zijn de verhalen nog tot leven te wekken? Of is het al te laat, zelfs voor een requiem? Werner Pieterse wil de verhalen, de Bijbelse woorden horen, ze zijn hem lief. Aan de hand van de oude apostolische geloofsbelijdenis voert hij ons in zijn boek langs de teksten uit de Bijbel. Een gedicht voor een stervende kerk.

 

12 december 2014

mr. Jacqueline Koops-Scheele (raadslid en oudwethouder) over de veranderingen als de gemeente de WMO gaat uitvoeren. Een boeiend thema in een tijd waarin er politiek en maatschappelijk ‘zorg om de zorg’ is.

 

Suggesties voor het programma na 1 januari zijn van harte welkom!

Informatie: Melis Melissen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Seniorenthemamiddag – een herbergactiviteit in de middag

Als variant op de vroegere seniorenmiddag biedt de Kruiskerk voor alle ouderen middagactiviteiten aan met een informatief of creatief gedeelte:

maandag 12 januari 2015 gaat het over symbolen.

ds. Sieb Lanser geeft uitleg bij de (ge)tijden en kleuren van het kerkelijk jaar. Frederika de Bock laat zien hoe je thema’s en Bijbelverhalen kunt verbeelden in een liturgische schikking. Ria Keijzer vertelt over de Viertafel, een vorm waarin je met kinderen een eigen hoekje kunt scheppen van vieren of gedenken, bijvoorbeeld in de adventtijd of in dagen van rouw.

woensdag 21 januari 2015

is de herberg geopend voor een spelletjesmiddag.

dinsdag 17 februari 2015

staat in het teken van de creativiteit: het is mogelijk om kaarten te maken, te schilderen of te werken met bijzondere draadplaten.

maandag 16 maart 2015 

Henk Trommel is te gast. Hij is cantor en organist van de Kruiskerk. Hij studeerde orgel, koordirectie en kerkmuziek onder andere aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hij geeft in woord, beeld en geluid uitleg over orgels, met een accent op het bijzondere orgel van de Kruiskerk. 

Kosten: deelname is gratis, een gift in de spaarpot is welkom. Tijdstip: 13.30 – 15.30 uur

 

Informatie: Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

U hoeft zich vooraf niet op te geven om aan deze middagen deel te nemen.

 

Adventmiddag – 11 december 2014

De traditionele adventmiddag is vernieuwd. Er is geen leeftijdsgrens en er gaat geen persoonlijke uitnodiging uit: alle ouderen uit kerk en buurt zijn welkom voor een programma met zang, muziek, meditatie, beeld en onderlinge ontmoeting. Verrassend onderdeel vormt het optreden van een projectkinderkoor o.l.v. Henk Trommel. (zie p19). De adventmiddag is nu een samenwerking tussen ‘de jonge Kruiskerk’ (Mirjam Buitenwerf), het herbergprogramma voor ouderen (Ria Keijzer) en de diaconie. Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee. Het programma begint om 14.45 uur en eindigt rond 16.00 uur. Na afloop is er een drankje voor wie wil. In verband met catering wordt opgave vooraf op prijs gesteld maar ook spontaan bent u welkom. 

 

Als u vervoer wenst kunt u dat melden bij opgave (liefst vóór 1 december).

 

Informatie en opgave: Tine de Lange, 020–6457579,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en

Anna Uiterwijk, 020–6473020,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Oecumenisch schatgraven

Hieronder vindt u enkele oecumenische activiteiten die plaatsvinden in de Titus Brandsmakerk waar ook u van harte welkom bent.


Vespers in de adventtijd

Op woensdag 3, 10 en 17 december 2014, van 15.00 -16.45 uur, is er een programma met beeld, poëzie en muziek rond figuren en thema’s uit de Bijbel en de geschiedenis van advent door de eeuwen heen. Een adventvesper wordt daarna gehouden van 17.00 – 17.45 uur o.l.v. Renger Prent, aansluitend begint om 18.00 uur een eenvoudige maaltijd.

 

Locatie: Titus Brandsmakerk. Informatie: Renger Prent, 020–6439418, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Vespers in de veertigdagentijd

Op de woensdagen 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart 2015 is er van 16.00 – 17.45 uur een programma over de geschiedenis van de veertigdagentijd zoals die wordt verbeeld in kruiswegstaties, iconen, beeldende kunst en muziek. Daarna vindt een eenvoudige maaltijd plaats om 18.00 uur en van 19.15 – 20.00 uur wordt een
Taizévesper gehouden onder leiding van Renger Prent. 

 

Locatie: Titus Brandsmakerk. Informatie: Renger Prent, 020–6439418, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bezinningsdagen in het Adelbertklooster van de Benedictijnen te Egmond-Binnen

Kort na Pasen leven we enkele dagen mee met het ritme van de monniken, met name door deelname aan de getijdendiensten. Naast een eigen programma (binnen en buiten), is er een gesprek met een gastenpater en tijd ter eigen besteding. Begeleiding: Tom Buitendijk OCarm. en Renger Prent.

 

Datum: maandag 13 april tot en met woensdag 15 april 2015.

Vertrek op maandagmorgen om 10.00 uur vanaf de Titus Brandsmakerk en woensdagmiddag terug naar Amstelveen.

Kosten: ± € 105,-. Informatie en opgave voor 1 maart 2015: Renger Prent, 020-6439418, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Rond het evangelie

Iedere veertien dagen op dinsdagmorgen is er een ontmoeting om met elkaar het evangelie van de komende zondag te lezen. Door deze leesoefening trachten we dieper bij de betekenis van de tekst zelf te komen. Om daardoor ook beter te verstaan wat dit stukje evangelie ons vandaag te zeggen heeft. Het gaat niet om een
wetenschappelijke Bijbeluitleg, maar wel om de Bijbel te beleven in het leven van alledag.

 

Leiding: Pastor Tom Buitendijk OCarm.

Locatie: Titus Brandsmakerk.

 

Data en tijdstip: dinsdag 2, 16, 30 september 2014, 7, 21 oktober 2014, 4, 18 november 2014, 2, 16 december 2014 van 10.00-11.30 uur.

 

Informatie: Tom Buitendijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Van der Veerelaan 30a
1181 RB Amstelveen

Telefoonnummers